De administratieve medewerkers zijn bereikbaar:

  • alle schooldagen van 8u tot 17u
  • op woensdag tot 12.30u

Voor 8u en na 17u & tijdens de schoolvakanties kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat of een e-mail sturen.

T 056 65 01 40 
T 056 65 01 41

info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator

Juf Corry is rechtstreeks bereikbaar.
T 0478 69 67 78 of T 056 65 01 45
corry.vanpoucke@bsdetoekomst.be

Juf Inneke: 056 65 01 48 (47) of zorgkleuter@bsdetoekomst.be
Juf Jolien: 056 65 01 48 (47) of zorglager@bsdetoekomst.be
Juf Barbara: 056 65 01 48 (47) of zorgkleuterklas@bsdetoekomst.be

De gevoelensbus voor leerlingen

De rode brievenbus aan de sportzaal of de digitale gevoelensbus op de website

De busbegeleid(st)ers

De busbgeleid(st)ers zijn tijdens hun werkuren rechtstreeks bereikbaar:

Tania Verspaille (en buschauffeur Yvan Dutranoit)
T 0478 42 20 61

Dorine D’haene (en buschauffeur Nico Wylin)
T 0478 46 05 66

Daphne Verbeke (en buschauffeur Saskia Vanlancker)
T 0478 46 30 85

De Opvang OKEE

T 0479 42 62 37
opvang@bsdetoekomst.be

Het kinderdagverblijf

T 0478 46 70 18
T 056 64 48 50

zonnetjeavelgem@infano.be

Het oudercomité

ouders@bsdetoekomst.be

De brugfiguur

Mevrouw Veerle Gevaert
T 0474 91 96 64

CLB

De contactgegevens van het CLB vind je hier.