Een zeer belangrijk accent van basisschool De Toekomst is de link met de gemeente:

 • streven naar een zeer sterke integratie in de lokale omgeving: bezoeken aan het lokale woonzorghuis Ter Meersch, het rust- en verzorgingstehuis Sint-Vincentius, het gemeentehuis, het containerpark, de bioboerderij Het Ganzenhof, frequent bezoek aan de gemeentelijke openbare bibliotheek , ..
 • intensieve samenwerking met de gemeentelijke sport-, jeugd-, cultuur- en milieudienst:
  • deelname aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag
  • initiaties van lokale sportclubs
  • gemeentelijk kunstonderwijs: het conservatorium en GAVKA
  • promotie van jeugdwerking: CHIRO, speelpleinwerking, …
  • toneelvoorstellingen in het lokale gemeenschapscentrum Spikkerelle
 • actieve deelname aan gemeentelijke projecten en evenementen:
  • feesteworpstoet
  • herdenking Wapenstilstand
  • “Avelgem draagt vrede uit”
  • zwerfvuilactie
  • vieringen en plechtigheden
  • het Warmste huis
 • bepaalde activiteiten worden netoverschrijdend georganiseerd: herdenking Wapenstilstand, “Avelgem draagt vrede uit”, …
 • verhuur van de schoolinfrastructuur (gemeentelijke diensten en lokale socio-culturele verenigingen), …