Download hier het schoolreglement voor ouders.

What do you want to do ?

New mail

Schoolreglement schoolgebonden deel

Download

Niet-schoolgebonden deel

Download

Informatiebrochure Jules klassen

Download

Informatiebrochure tweede kleuterklassen

Download

Informatiebrochure derde kleuterklassen

Download

Informatiebrochure eerste leerjaren

Download

Informatiebrochure tweede leerjaren

Download

Informatiebrochure derde leerjaren deel 1

Download

Informatiebrochure derde leerjaren deel 2

Download

Informatiebrochure vierde leerjaren

Download

Informatiebrochure vijfde leerjaren

Download

Informatiebrochure zesde leerjaren

Download