Download hier het schoolreglement voor ouders.

Schoolreglement schoolgebonden deel

Download

Niet-schoolgebonden deel

Download