Download hier het schoolreglement voor ouders.

Schoolreglement schoolgebonden deel

Download

Schoolreglement niet-schoolgebonden deel

Download