Download hier het schoolreglement voor ouders.

Schoolreglement schoolgebonden deel

Download

Schoolreglement niet-schoolgebonden deel

Download

Kledij, gedrag, houding, orde, veiligheid, hygiëne

Download

Kosteloos basisonderwijs en ouderbijdragen

Download