OLGA, de Oud-Leerlingenbond van de Gemeenteschool Avelgem werd gesticht in het jaar 1946. OLGA wilde ervoor zorgen dat elk kind, tot wat voor sociale klasse het ook behoorde die studies kon volgen die het wou volgen. Thans is dit nog altijd het basisdoel van OLGA.