De doelstellingen en de acties

Schooljaar 2006-2007:
leerlingen bewegen meer tijdens de schooluren: “playbox”

Schooljaar 2007-2008:
leren weten bij wie ze terecht kunnen met zorgvragen: “vertrouwenspersoon op school voor de leerlingen”

Schooljaar 2008-2009:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving: Octopusplan deel 1

Schooljaar 2009-2010:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving: “Octopusplan deel 2” en leerlingen kunnen omgaan met afspraken, normen en kennen grenzen: “schoolreglement in de kijker”

Schooljaar 2010-2011:
leerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes: stimuleren van “woensdag … fruitdag”.

Schooljaar 2011-2012:
leerlingen gaan respectvol om met elk mens: “acties rond plagen en pesten en NO BLAME”

Schooljaar 2012-2013:
leerlingen hanteren een fairplay en kunnen omgaan met verliezen: “flair-play beker”

Schooljaar 2013-2014:
leerlingen hebben aandacht voor evenwichtige voeding : “maandelijkse kookactiviteit in één klas met het recept in de schoolkrant INFO”

Schooljaar 2014-2015:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige schoolomgeving: leerlingenraad wordt verkeersbrigade”

Schooljaar 2015-2016:
leerlingen kunnen zich dienstvaardig en dankbaar opstellen:”complimentendag”

Schooljaar 2016-2017:
leerlingen engageren zich voor hulpacties: “sponsorloop voor het goede doel”

Schooljaar 2017-2018:
de voorbije acties en doelstellingen evalueren en verfijnen, waar nodig én een verkeersveilige schoolomgeving accentueren

Schooljaar 2018-2019:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving

Schooljaar 2019-2020
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving

Schooljaar 2020-2021
leerlingen realiseren samen met alle betrokkenen het schoolreglement (leerlingenafspraken)

Schooljaar 2021-2022
leerlingen hechten veel belang aan het waterbeleid van de school

Schooljaar 2022-2023
leerlingen stimuleren om te voet, met de fiets of met de schoolbus naar school te komen (High Five project)

Schooljaar 2023-2024:
leerlingen gaan respectvol om met elk mens: “acties rond plagen en pesten en NO BLAME”