Onze leerlingenraad telt 12 leerlingen (uit de vierde, vijfde en zesde leerjaren). De vertegenwoordigers worden tijdens het begin van het schooljaar aangeduid tijdens verkiezingen. De leerlingenraad vergadert tweemaandelijks onder leiding van de directeur en de leerkracht lichamelijke opvoeding.

Een delegatie van de leerlingenraad vertegenwoordigt onze school tijdens het gemeentelijk kinderparlement.