• tijdens de schooluren: alle lesdagen … een rondleiding is vanzelfsprekend
  • tijdens de infomomenten
  • tijdens de infodag
  • tijdens de zomervakantie: de eerste 5 werkdagen van de maand juli en vanaf 16 augustus
  • tijdens een huisbezoek: een huisbezoek door een leerkracht is mogelijk

Visie van onze school

Omdat wij onderwijs van hoge kwaliteit willen blijven garanderen, zijn er grenzen aan de pedagogische en aan de materiële mogelijkheden, bijvoorbeeld wat de gebouwen (klaslokalen, …) betreft.

Daarom streven wij naar kleine leerlingengroepen.

Maar de “huidige ouders” kunnen gerust zijn, want broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen in onze school hebben inschrijvingsvoorrang op alle nieuwe leerlingen voor het volgend schooljaar.