Élke leerling krijgt alle ontwikkelingskansen en kan zo maximale succeservaringen opdoen, maar dit hoeven niet noodzakelijk bij alle leerlingen dezelfde succeservaringen te zijn omdat kinderen, mogelijkheden, talenten, … verschillen. Dat is dé basis van ons zorgbeleid. Sommige leerlingen kunnen gerust meer leerstof aan; andere leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning; … .

Alle leden van het schoolteam zorgen samen voor ons doeltreffend zorgbeleid.

We streven naar zorg op maat van elk kind door:

  • de klasleerkrachten te ondersteunen (coaching, materialenontwikkeling, vorming, …)
  • nauw samen te werken met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), logopedisten, kinesitherapeuten, revalidatiecentra, …
  • observaties, testen en toetsen grondig te analyseren en op basis daarvan trajecten op maat uit te werken
  • te luisteren en te spreken met de leerlingen
  • de ouders altijd zo goed en zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van onze vaststellingen, de voorgestelde maatregelen, de resultaten enz…

Het zorgteam van onze school

De zorgcoördinator, juf Corry, is elke schooldag bereikbaar op 0478 69 67 78 of 056 65 01 45 en via email corry.vanpoucke@bsdetoekomst.be

juf Inneke: 056 65 01 47 of zorgkleuter@bsdetoekomst.be
juf Barbara: 056 65 01 48 of zorg@bsdetoekomst.be
juf Celine: 056 65 01 48 of zorglager@bsdetoekomst.be