Afwezigheden wegens ziekte

Voor de afwezigheid wegens ziekte voor de duur van ten hoogste drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een schriftelijke verklaring van de ouders behalve wanneer de leerling in de loop van dat schooljaar al vier keer wegens ziekte en met zo’n verklaring van de ouders afwezig is geweest.

Een medisch attest uitgereikt door een arts:

  • voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende dagen
  • voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in het lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte

Afwezigheidsattest

Download

Medische fiche bos- en zeeklas

Download

Attest medicatie op school

Download

Medische fiche

Download