De acties

Schooljaar 2007-2008:
Thema water centraal en behalen van het eerste MOS-logo

  • Logo boven elke wastafel
  • Verfborstels uitspoelen in een emmer: iedere klas krijgt emmer & dweil
  • Gebruik van 2 spoelbakken met drukknop in de lagere afdeling
  • Taak watermeester (takenbord)
  • Milieubeleidsverklaring
  • Zwerfvuilrooster in de lerarenkamer en in de buurt van de sportzaal: meester Dirk
  • Zwerfvuilrooster in elke klas ‘kalender’

Schooljaar 2008-2009:
Octopusplan (verkeer) deel 1 centraal

Schooljaar 2009-2010: 
Octopusplan (verkeer) deel 2 centraal en aanvraag tweede MOS-logo

Schooljaar 2010-2011:
Actualiseren en verfijnen van thema’s water & mobiliteit en behalen van tweede MOS-logo. Binnen Milieuzorg Op School (MOS) staat dit schooljaar het thema mobiliteit centraal. Eén van de acties is om de leerlingen en de ouders te stimuleren om vaker te voet, met de fiets of met de schoolbus naar school te komen. Zo wordt de autodrukte bij de schoolpoort een stukje kleiner.

Schooljaar 2011-2012:
Thema natuur centraal en aanvraag derde MOS-logo

Schooljaar 2012-2013:
Thema afval centraal en opmaak dossier 3de MOS-logo : koekjesdozen op school, maandelijkse MOS-tips en opstart composteren.

Schooljaar 2013-2014:
Acties rond een schoolinfobord MOS, verkeersveilige schoolomgeving (mobiliteit) en composteren op school.

Schooljaar 2014-2015:
Wereldwaterdag en dikke truiendag

Schooljaar 2015-2016:
Verkeersveilige schoolomgeving

Schooljaar 2016-2017:
Sponsorloop voor het goede doel

Schooljaar 2017-2018:
De voorbije acties en doelstellingen evalueren en verfijnen, waar nodig én een verkeersveiligere schoolomgeving accentueren

Schooljaar 2018-2019:
Verdere vergroening van ons schooldomein

Schooljaar 2019-2020:
Verdere vergroening van ons schooldomein

Schooljaar 2020-2021:
Verdere vergroening van ons schooldomein

Schooljaar 2021-2022:
Verdere vergroening van ons schooldomein: speelplaats 3de, 4de en 5de leerjaar én voorbereidingen kleuterspeelplaats

Schooljaar 2022-2023:
Vergroening van onze kleuterspeelplaats: voorbereidingen

Schooljaar 2023-2024:
Vergroening van onze kleuterspeelplaats: uitvoeren (herfst 2023)
Masterplan campus GO! Avelgem

Schooljaar 2024-2025:
Masterplan campus GO! Avelgem