Alle ouders krijgen bij de aanvang van het schooljaar (via inschrijvingsstrook in de schoolkrant “INFO”) de kans om lid te worden van het oudercomité. Het oudercomité vergadert vier keer per schooljaar. De directeur en enkele leerkrachten wonen telkens de vergaderingen bij.

Het oudercomité is bereikbaar via ouders@bsdetoekomst.be .