Onze kernopdracht is en blijft voor ons: de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen – die voor alle scholen in Vlaanderen identiek zijn – op de best mogelijke manier nastreven en ook bereiken.

Daarvoor maken we gebruik van de meest geschikte, moderne onderwijsmethodes en werkvormen. Ook hierin investeert onze school elk jaar fors.

  •  Taal Nederlands: Veilig Leren Lezen (enkel 1ste leerjaar) en Kameleon
  •  Taal Frans: Francofan
  •  Wiskunde: De Wiskanjers De IJsbergversie (enkel 1ste leerjaar) en Rekensprong Plus
  •  Wereldoriëntatie: Veilig De Wereld Rond (enkel 1ste leerjaar) en Mundo
  •  Muzische vorming: MuZignaal, Mikado en MuzeMundo
  •  Initiatie Frans (vanaf de 2de kleuterklas tot en met het 4de leerjaar): Pistache

Onze 5 speerpunten

  • Ben je op zoek naar een school die de toekomst voluit omarmt? Met onderwijs van nu voor kinderen van nu?
  • Waar ondernemingszin, zelfvertrouwen en enthousiasme voorop staan, omdat deze eigenschappen later het verschil zullen maken?
  • Waar je kind zichzelf mag zijn en onbevangen durft verder kijken, vragen stellen en uitgedaagd worden met nieuwe leerstof en spannende projecten?

Omarm dan…De Toekomst !

Download onze folder…

Download de folder met onze 5 speerpunten

Of bekijk de folder hieronder